Thành phần : Phaseolus Radiatus Seed Extract

Phaseolus Radiatus Seed Extract là chất chiết xuất từ hạt đậu, phaseolus radiatus. Chi Đậu cô ve (gốc tiếng Pháp: haricot vert), hay chi Đậu ngự (Phaseolus) là một chi thực vật họ Đậu (Fabaceae) với khoảng năm mươi loài, tất cả đều có nguồn gốc tự nhiên từ châu Mỹ. Công dụng của thành phần này trong mỹ phẩm là dưỡng tóc dưỡng da. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Phaseolus Radiatus Seed Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Phaseolus Radiatus Seed Extract"