Thành phần : Perlite

Perlite là một khoáng chất silic trơ về mặt hóa học bao gồm chủ yếu là các oxit silic, nhôm, natri và kali. Công dụng chính của thành phần này là hấp thụ. Perlite là một loại thủy tinh núi lửa vô định hình có hàm lượng nước tương đối cao, thường được hình thành do quá trình hydrat hóa của obsidian. Nó xảy ra một cách tự nhiên và có đặc tính khác thường là nở ra rất nhiều khi được làm nóng đủ mức. Nó là một khoáng chất công nghiệp, thích hợp “làm chất trợ dung gốm để giảm nhiệt độ thiêu kết” và là một sản phẩm thương mại hữu ích vì mật độ thấp sau khi chế biến.

Thông tin cơ bản về thành phần "Perlite" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Perlite" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Perlite"