Thành phần : PEG-50 Shea Butter

PEG-50 Shea Butter là một dẫn xuất polyethylen glycol của Butyrospermum Parkii (SheaButter) với trung bình 50 mol ethylene oxide. Đây là một chất nhũ hóa. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-50 Shea Butter" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-50 Shea Butter"