Thành phần : PEG-30 Dipolyhydroxystearate

PEG-30 Dipolyhydroxystearate là một diester polyetylen glycol của Axit Polyhydroxystearic. PEG-30 Dipolyhydroxystearate là một chất nhũ hóa nước trong dầu (không có dầu) phổ biến, có nghĩa là nó giúp các phần dầu và nước của công thức trộn lẫn theo cách mà các giọt nước được phân tán trong pha dầu liên tục chứ không phải pha khác đường vòng. So với nhũ tương dầu trong nước (o/w) được sử dụng phổ biến hơn, nhũ tương không có xu hướng nặng hơn, nhưng PEG-30 Dipolyhydroxystearate được cho là giúp ích cho việc tránh cảm giác bóng và mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho làn da . Nó cũng có cấu trúc phân tử tạo ra các neo lớn cả trong nước và trong pha dầu làm cho nhũ tương thu được không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn rất ổn định. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-30 Dipolyhydroxystearate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-30 Dipolyhydroxystearate"