Thành phần : Oenothera Biennis Flower Extract

Oenothera Biennis Flower Extract là chiết xuất từ hoa Oenothera Biennis , một loại thực vật thuộc họ anh thảo. Trong mỹ phẩm thành phần này có công dụng là chất làm se. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Oenothera Biennis Flower Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Oenothera Biennis Flower Extract"