Thành phần : Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate

Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate là một chất giúp chống tĩnh điện, dưỡng tóc và dưỡng da. Hiện chưa có nhiều nghiên cứu về thành phần này. EWG đánh giá đây là một chất có khả năng kích ứng cao.

Thông tin cơ bản về thành phần "Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate"