Thành phần : MENTHOXYPROPANEDIOL

MENTHOXYPROPANEDIOL hay Cooling agent 10 là một dẫn xuất tổng hợp của tinh dầu bạc hà. Mặc dù cường độ làm mát của 3-(l-menthoxy)propan-1,2-diol được chấp nhận là khoảng 20–25% so với tinh dầu bạc hà, nhưng người ta cũng lưu ý rằng “trong thuốc mỡ Vaseline, 3-(l-menthoxy) propane-1,2-diol cho cảm giác mát lạnh mạnh gấp 2,0 đến 2,5 lần so với l-tinh dầu bạc hà”. Nó được sử dụng trong nhiều công thức pha chế mỹ phẩm khác nhau. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "MENTHOXYPROPANEDIOL" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "MENTHOXYPROPANEDIOL"