Thành phần : MARIS AQUA

MARIS AQUA là nước lấy từ biển hoặc từ các vùng nước mặn nội địa, thành phần này có công dụng là chất làm ẩm, dung môi. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "MARIS AQUA" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "MARIS AQUA" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "MARIS AQUA"