Thành phần : Magnesium Ascorbyl Phosphate

Magnesium Ascorbyl Phosphate là một chất chống oxy hóa dựa trên vitamin C (axit ascorbic), là dẫn xuất của vitamin C. Vitamin C nguyên chất (hay còn gọi là axit ascorbic, AA) thực sự không ổn định và khó điều chế, vì vậy ngành công nghiệp mỹ phẩm đang đưa ra một loạt các dẫn xuất để giải quyết vấn đề và Magiê Ascorbyl Phosphate (hay MAP) là một trong số đó. MAP giải quyết được vấn đề ổn định: nó ổn định đến pH 7, cho đến nay vẫn rất tốt. Dữ liệu trong ống nghiệm cho thấy MAP có thể tăng cường tổng hợp collagen tương tự như AA (mặc dù trong trường hợp của AA, nó đã được chứng minh trong cơ thể sống) và thậm chí còn tốt hơn, MAP được chứng minh là có tác dụng làm sáng da in-vivo (trên người thật). Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Magnesium Ascorbyl Phosphate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Magnesium Ascorbyl Phosphate"