Thành phần : Magnesium Aluminum Silicate

Magnesium Aluminum Silicate là một silicat (đất sét) phức hợp được tinh chế từ các khoáng chất tự nhiên. Khía cạnh phổ biến của tất cả các thành phần giống như đất sét là chúng chứa silicon, oxy và một hoặc nhiều kim loại. Tất cả các silicat, đặc biệt là đất sét, có khả năng hấp thụ nước tốt. Thành phần này đóng vai trò là chất làm đặc, kiểm soát độ nhớt trong mỹ phẩm. Do ở dạng hạt rắn nên một số nghiên cứu cho thấy các thành phần này gây kích ứng nếu dính vào mắt. Các thành phần này không gây độc gen hoặc độc đáng kể trong các nghiên cứu độc tính cấp tính hoặc ngắn hạn qua đường uống hoặc đường tiêm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Magnesium Aluminum Silicate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Magnesium Aluminum Silicate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Magnesium Aluminum Silicate"