Thành phần : liquid paraffin

Liquid Paraffin hay paraffin là một chất giúp khóa ẩm và giữ nước trên da, đây là một hỗn hợp rắn của hydrocarbon thu được từ dầu mỏ. Bên cạnh cấp ẩm chất này còn được dùng như hương liệu, chất tăng độ nhớt, chất làm mềm, kiểm soát độ nhớt. EWG đánh giá thành phần này thuộc nhóm chất an toàn đối với da, khả năng gây kích ứng đều ở mức thấp nhất. Bên cạnh đó thì thành phần này cũng không phải là chất có khả năng gây ung thư hay ảnh hưởng đến sinh sản.

Thông tin cơ bản về thành phần "liquid paraffin" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "liquid paraffin" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "liquid paraffin"