Thành phần : Lactobacillus Ferment Lysate

Lactobacillus Ferment Lysate là dịch ly giải của sản phẩm thu được từ quá trình lên men Lactobacillus. Thành phần này được sử như chất dưỡng da và chất bảo quản lành tính. Theo EWG, thành phần này có mức độ an toàn cao, không gây kích ứng da.

Thông tin cơ bản về thành phần "Lactobacillus Ferment Lysate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Lactobacillus Ferment Lysate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Lactobacillus Ferment Lysate"