Thành phần : Etidronic Acid

Etidronic Acid còn được gọi là etidronate là một axit vô cơ gốc phốt pho được sử dụng làm tác nhân tạo phức, thường được sử dụng làm thuốc, chất tẩy rửa, xử lý nước và mỹ phẩm. Axit etidronic được liệt kê như một thành phần của một số công thức mỹ phẩm, trong đó nó được sử dụng để ngăn chặn sự hình thành gốc, chất ổn định nhũ tương và kiểm soát độ nhớt. Mặc dù axit etidronic không bị hạn chế khi đưa vào mỹ phẩm và có công dụng hợp pháp, nhưng với hầu hết các sản phẩm mỹ phẩm (đặc biệt là xà phòng), sản phẩm nên được rửa sạch khỏi da sau khi sử dụng. Mặc dù CIR và EWG đều xếp thành phần này vào nhóm chất an toàn nhưng EWG vẫn khuyến cáo rằng, thành phần này bị hạn chế sử dụng ở mức đỏ – mức cao nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Etidronic Acid" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Etidronic Acid"