Thành phần : Edta

Edta hay EDTA là viết tắt của EthyleneDiamineTetraacetic Acid và nó là một phân tử nổi tiếng vì là một tác nhân thải sắt tuyệt vời, tức là một phân tử có thể liên kết với các ion kim loại (thường đến từ nước) và làm cho chúng trở nên vô hại trong công thức mỹ phẩm. Với chất tạo chelate, công thức mỹ phẩm giữ được kết cấu tốt hơn. EDTA là một phân tử axit và các phiên bản muối của nó thậm chí còn được sử dụng thường xuyên hơn, chẳng hạn như Disodium EDTA siêu phổ biến. Hội đồng CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Edta" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Edta"