Thành phần : Disodium Cocoyl Glutamate

Disodium Cocoyl Glutamate là một chất làm sạch có nguồn gốc từ dầu dừa. Hội đồng CIR kết luận rằng 115 axit amin alkyl amides trong đó có Disodium Cocoyl Glutamate an toàn trong thực tiễn sử dụng hiện tại và nồng độ trong mỹ phẩm, khi được bào chế là không kích ứng da.

Thông tin cơ bản về thành phần "Disodium Cocoyl Glutamate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Disodium Cocoyl Glutamate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Disodium Cocoyl Glutamate"