Thành phần : Diisopropyl Sebacate

Diisopropyl Sebacate là một diester của isopropyl alcohol và axit sebacic. Thành phần này đóng vai trò như 1 chất tạo kết cấu và nhũ hoá trong sản phẩm. Cả EWG và hội đồng CIR đều xếp thành phần này vào nhóm hoạt chất an toàn khi sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Thông tin cơ bản về thành phần "Diisopropyl Sebacate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Diisopropyl Sebacate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Diisopropyl Sebacate"