Thành phần : Cocoyl Methyl Glucamide

Cocoyl Methyl Glucamide là một chất rất hiếm khi xuất hiện trong mỹ phẩm, thường đóng vai trò là một chất hoạt động bề mặt hoặc là dung môi trong mỹ phẩm. Cocoyl Methyl Glucamide có nguồn gốc hữu cơ và được EWG xếp vào nhóm hoạt chất an toàn, không có khả năng gây ung thư và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản.

Thông tin cơ bản về thành phần "Cocoyl Methyl Glucamide" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Cocoyl Methyl Glucamide" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Cocoyl Methyl Glucamide"