Thành phần : Charcoal Powder

Charcoal Powder là một vật liệu carbon khô thu được từ quá trình đun nóng các chất hữu cơ. Chất này có công dụng là chất mài mòn, chất hấp thụ, làm mờ. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Charcoal Powder" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Charcoal Powder"