Thành phần : CETRIMONIUM BROMIDE

CETRIMONIUM BROMIDE là muối amoni bậc bốn, thành phần này đều ngăn ngừa hoặc ức chế sự tích tụ tĩnh điện. Cetrimonium Bromide cũng giúp làm sạch da hoặc ngăn mùi bằng cách tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của vi sinh vật và bằng cách giúp nước trộn với dầu và chất bẩn để chúng có thể được rửa sạch. Chúng cũng giúp hình thành nhũ tương bằng cách giảm sức căng bề mặt của các chất được nhũ hóa và giúp phân phối hoặc đình chỉ chất rắn không hòa tan trong chất lỏng. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng thành phần này an toàn để sử dụng trong các sản phẩm tẩy rửa và an toàn khi sử dụng ở nồng độ lên tới 0,25% trong các sản phẩm còn sót lại. Hội đồng Chuyên gia CIR đã xem xét dữ liệu chỉ ra rằng Cetrimonium Bromide dùng đường uống được hấp thu kém từ ruột. Cetrimonium Bromide bôi ngoài da được hấp thụ vào da nhưng không nhanh. Kích ứng da và mẫn cảm và kích ứng mắt đã được nhìn thấy với các muối amoni bậc bốn này. Cetrimonium Bromide, Cetrimonium Chloride và Steartrimonium Chloride được liệt kê là alkyl (C12-C22) trimethyl amoni bromide và clorua trong Quy định về Mỹ phẩm của Liên minh Châu Âu. Thành phần này có thể được sử dụng làm chất bảo quản ở nồng độ tối đa là 0,1%. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận các thành phần sau đây là an toàn trong thực tế sử dụng và nếu nồng độ được điều chế an toàn. EWG đánh giá đây là chất có khả năng gây kích ứng cao và bị gắn nhãn nên hạn chế sử dụng trong mỹ phẩm.

Thông tin cơ bản về thành phần "CETRIMONIUM BROMIDE" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "CETRIMONIUM BROMIDE"