Thành phần : Ceramide NS

Ceramide NS trước đây được biết dưới tên inci ceramide 2, là sphingolipid n-acyl hóa bao gồm spakenosine có cấu trúc d-erythro liên kết với một axit béo bão hòa hoặc không bão hòa bình thường. trái ngược với định nghĩa rộng hơn cho ceramide 2 bao gồm sphingolipids bao gồm spakenosine hoặc dihydrosphingosine (sphinganine), ceramide ns được giới hạn ở ceramide dựa trên spakenosine. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Ceramide NS" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Ceramide NS" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Ceramide NS"