Thành phần : Brassica Rapa Leaf Extract

Brassica Rapa Leaf Extract là chiết xuất từ lá củ cải, Brassica rapa. Brassica rapa là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Công dụng của thành phần này là dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Brassica Rapa Leaf Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Brassica Rapa Leaf Extract"