Thành phần : Brassica Oleracea Capitata Leaf Extract

Brassica Oleracea Capitata Leaf Extract là chiết xuất từ lá của cây bắp cải, Brassica oleracea capitata. Cải bắp dại (danh pháp hai phần: Brassica oleracea), là một loài thuộc chi Cải (Brassica) có nguồn gốc ở vùng bờ biển phía nam và tây châu Âu. Đáng chú ý là cải Brussels và bông cải xanh chứa nhiều sinigrin, được coi là trợ giúp cho việc ngăn cản ung thư đường ruột. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Brassica Oleracea Capitata Leaf Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Brassica Oleracea Capitata Leaf Extract"