Thành phần : Bambusa Vulgaris Water

Bambusa Vulgaris Water là dung dịch nước thu được sau quá trình chưng cất Bambusa Vulgaris ( tre mỡ). Tre mỡ, hay còn gọi là tre vàng, tre trổ, tre bụng phật, trúc phật bụng to (danh pháp hai phần: Bambusa vulgaris) là một loài thuộc tông Tre, họ Cỏ (Poaceae). Bambusa vulgaris mọc thành bụi và không có gai. Thành phần này trong mỹ phẩm có công dụng dưỡng da. Ngoài ra chưa có nhiều nghiên cứu về công dụng khác của thành phần. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Bambusa Vulgaris Water" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Bambusa Vulgaris Water" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Bambusa Vulgaris Water"