Thành phần : Astrocaryum Murumuru Seed Butter

Astrocaryum Murumuru Seed Butter là là một chất béo thực vật có độ đặc gần như rắn thu được từ hạt của Astrocaryum murumuru. Nó còn được gọi là bơ murumuru. Astrocaryum murumuru là một loại cọ, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, cho quả ăn được. Bơ được sản xuất từ hạt của loại quả này bao gồm khoảng 48% axit lauric, 26% axit myristic và 13% axit oleic. Thành phần này có chức năng như chất dưỡng da – chất làm mềm. Bơ hạt Astrocaryum Murumuru và Natri Astrocaryum Murumuruate được đưa vào đánh giá của Hội đồng chuyên gia CIR về dầu axit béo có nguồn gốc thực vật. Dựa trên lịch sử sử dụng an toàn trong thực phẩm, thành phần của dầu và dữ liệu chỉ ra rằng các thành phần này không phải là chất gây kích ứng da hoặc chất gây mẫn cảm, Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng dầu axit béo có nguồn gốc thực vật bao gồm Bơ hạt Astrocaryum Murumuru và Natri Astrocaryum Murumuruate được an toàn như được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Astrocaryum Murumuru Seed Butter" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Astrocaryum Murumuru Seed Butter"