Thành phần : acid citric

Acid citric là một alpha hydroxy acid, là một axit yếu được tìm thấy rộng rãi trong cả thực vật và động vật. Nó là một thành phần tự nhiên phổ biến trong trái cây họ cam quýt, chẳng hạn như nước chanh, chứa khoảng 5-8% axit xitric. Việc sử dụng chủ yếu axit xitric là hương liệu tự nhiên và chất bảo quản trong thực phẩm và đồ uống, đặc biệt là nước giải khát. Axit citric cũng là một hợp chất trung tâm trong chu trình axit citric. Các sản phẩm có chứa axit xitric và một số muối và este của nó có thể được điều chế an toàn để sử dụng cụ thể cho da em bé hoặc sử dụng gần vùng mắt. Axit xitric và muối của nó cũng được thêm vào mỹ phẩm để giúp điều chỉnh cân bằng axit/bazơ. CIR kết luận rằng dữ liệu khoa học hiện có cho thấy axit citric, muối và este của nó an toàn trong các điều kiện sử dụng hiện tại trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Axit xitric, canxi citrate, kali citrate, natri citrate và triethyl citrate nằm trong danh sách các chất thực phẩm trực tiếp của FDA được xác nhận là Thường được Công nhận là An toàn (GRAS).

Thông tin cơ bản về thành phần "acid citric" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "acid citric"