Thành phần : Acetyl Tetrapeptide-9

Acetyl Tetrapeptide-9 là một dạng peptide có công dụng ngậm nước và khả năng phục hồi da về mặt lý thuyết. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Acetyl Tetrapeptide-9" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Acetyl Tetrapeptide-9"