Thành phần : 3-0-Ethyl Ascorbic Acid

3-0-Ethyl Ascorbic Acid là một trong 4 dẫn xuất được sử dụng phổ biến của Vitamin C bao gồm: L-Ascorbic Acid (LAA); 3-O-Ethyl Ascorbic Acid (E-AA); Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP); Magnesium ascorbyl phosphate (MAP). Trong đó 3-0-Ethyl Ascorbic Acid E -AA được coi là phiên bản ưu hoá mới xuất hiện của LAA nhờ khả năng thẩm thấu cực nhanh và thời gian chống oxy hóa vượt trội so với các dẫn xuất khác. Trong mỹ phẩm, hoạt chất này có vai trò như chất chống oxy hoá, cân bằng độ pH, hỗ trợ tăng sinh collagen. Tổ chức CIR đánh giá đây là thành phần an toàn, không gây độc cho gen, không gây ung thư.

Thông tin cơ bản về thành phần "3-0-Ethyl Ascorbic Acid" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "3-0-Ethyl Ascorbic Acid"