Thành phần : Yeast Amino Acids

Yeast Amino Acids là các axit amin có nguồn gốc từ nấm men có công dụng chính là dưỡng ẩm da. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất. Các amino acids trong đó được kể đến như lysine, histidine, tryptophan, valine, cystine, methionine, threonine, phenylal-anine, leucine và isoleucine. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều thông tin về thành phần này trong mỹ phẩm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Yeast Amino Acids" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Yeast Amino Acids"