Thành phần : Xylene

Xylene là hỗn hợp các đồng phân của hợp chất thơm. Xylen là tên gọi một nhóm 3 dẫn xuất của benzen là 3 đồng phân octo-, meta-, và para- của đimêtyl benzen. Các đồng phân o-, m- và p- được đặc trưng bởi vị trí các nguyên tử cacbon (của vòng benzen) mà 2 nhóm metyl đính vào. Các đồng phân o, m và p có tên thay thế lần lượt là 1,2-đimêtylbenzen, 1,3-đimêtylbenzen và 1,4-đimêtylbenzen. Các xylen có đồng phân là êtylbenzen. Thành phần này có độc tính như gây ô nhiễm môi trường, tiếp xúc nhiều qua đường hô hấp có thể gây buồn ngủ, suy hô hấp và ngộ độc, tiếp xúc thời gian dài có thể gây ung thư. Xylene là một loại chất lỏng không màu trong suốt, có mùi thơm dễ chịu. EWG đánh giá đây là thành phần gây kích ứng và có độc tính đối với sự phát triển và sinh sản.

Thông tin cơ bản về thành phần "Xylene" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Xylene" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Xylene"