Thành phần : Typha Angustifolia Spike Extract

Typha Angustifolia Spike Extract là chiết xuất từ gai của cây typha angustifolia l., typhaceae có công dụng dưỡng da. Hương bồ lá hẹp hay còn gọi cỏ nến lá hẹp, bồn bồn, thủy hương, bồ hoàng (danh pháp: Typha angustifolia) là một loài thực vật có hoa trong họ Hương bồ Typhaceae. Cây mọc ở ruộng, đầm lầy, ven sông rạch, các vùng ngập nước nước ngọt, còn gặp trên bùn có nước lợ, có khi tạo thành đám ruộng trải dài khu vực vùng ôn đới và nhiệt đới. Hiện tại CIR và EWG chưa có đánh giá chính thức về thành phần này.

Thông tin cơ bản về thành phần "Typha Angustifolia Spike Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Typha Angustifolia Spike Extract"