Thành phần : Tri Ethylhexyl Trimellitate

TriEthylhexyl Trimellitate là một triester của 2-ethylhexanol và axit trimellitic. Thành phần này được biết đến như một chất hóa dẻo, làm mềm da và điều hòa da. EWG đánh giá thành phần này an toàn cho da, khả năng kích ứng được xếp ở mức thấp nhất, tuy nhiên trong một số trường hợp thì có thể gây kích ứng nhẹ và gây độc ở mức trung bình.

Thông tin cơ bản về thành phần "Tri Ethylhexyl Trimellitate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Tri Ethylhexyl Trimellitate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Tri Ethylhexyl Trimellitate"