Thành phần : Sucrose Distearate

Sucrose Distearate là một hỗn hợp của các este sucrose của axit stearic bao gồm chủ yếu là thediester. Công dụng chính của thành phần này là chất làm mềm, nhũ hóa, dưỡng da, chất hoạt động bề mặt. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã phê duyệt việc sử dụng Sucrose Fatty Acid Esters làm phụ gia thực phẩm trực tiếp. Sự an toàn của nhiều axit béo, bao gồm Axit Stearic, Axit Lauric Axit Myristic và Axit dừa, đã được đánh giá bởi Hội đồng chuyên gia Đánh giá Thành phần Mỹ phẩm (CIR). Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng các axit béo an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sucrose Distearate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sucrose Distearate"