Thành phần : Styrax Japonicus Branch Fruit Leaf Extract

Styrax Japonicus Branch Fruit Leaf Extract là chiết xuất từ cành, quả và lá của cây bồ đề japonicus. Styrax japonicus là một loài thực vật có hoa trong họ Bồ đề. Hiện nay chưa có nhiều thông tin về thành phần này, INCI đánh giá đây là mmộtthanfh phần dưỡng da. EWG và hội đồng chuyên gia CIR chưa có đánh giá về thành phần này.

Thông tin cơ bản về thành phần "Styrax Japonicus Branch Fruit Leaf Extract" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Styrax Japonicus Branch Fruit Leaf Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Styrax Japonicus Branch Fruit Leaf Extract"