Thành phần : Steareth-21

Steareth-21 là một chất hoạt động bề mặt bao gồm polyme polyetylen glycol và cồn stearyl. Một vật liệu rắn dạng sáp giúp dầu và nước trộn lẫn với nhau, hay còn gọi là chất nhũ hóa. Nó siêu giống với Steareth-20 chỉ với một chút ethoxyl hóa và do đó khả năng hòa tan trong nước cao hơn một chút. Nó hoạt động rất tốt khi kết hợp với hầu hết các chất nhũ hóa tan trong dầu như Steareth-2 và cả hai có thể tạo thành nhũ tương đặc biệt ổn định. Dựa trên các cấu trúc tương tự, Hội đồng chuyên gia CIR đã xác định rằng các hợp chất alkyl PEG ether, bao gồm các thành phần Steareth có thể được xem xét cùng nhau. Các nghiên cứu về độc tính đối với sự phát triển và sinh sản cũng như dữ liệu về khả năng gây đột biến đều cho kết quả âm tính đối với các hợp chất này. Những hợp chất này có thể gây kích ứng da. Do đó, Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng các thành phần Steareth, cũng như các thành phần alkyl PEG ether khác là an toàn khi sử dụng khi được pha chế để không gây kích ứng. Một lượng nhỏ 1,4-dioxane, sản phẩm phụ của quá trình ethoxyl hóa, có thể được tìm thấy trong thành phần Steareth.

Thông tin cơ bản về thành phần "Steareth-21" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Steareth-21"