Thành phần : Steareth-2

Steareth-2 là một vật liệu rắn dạng sáp giúp dầu và nước trộn lẫn với nhau, hay còn gọi là chất nhũ hóa. Nó có nguồn gốc từ cồn béo, cồn stearyl bằng cách etoxyl hóa nó và do đó làm cho phân tử hòa tan trong nước một chút. Phiên bản này chỉ có một lượng nhỏ ethoxyl hóa và do đó phân tử này phần lớn vẫn hòa tan trong dầu. Nó thường được trộn với các chất nhũ hóa dễ tan trong nước hơn (như Steareth-20) để tạo hệ nhũ tương ổn định. Các thành phần Steareth (Steareth-2, Steareth-4, Steareth-6, Steareth-7, Steareth-10, Steareth-11, Steareth-13, Steareth-15, Steareth-20) là các ete polyetylen glycol của axit stearci. Chúng là các hợp chất sáp. Steareths được điều chế bằng cách cho ethylene oxide phản ứng với rượu stearyl trong đó giá trị số trong tên tương ứng với số đơn vị trung bình của ethylene oxide. Ví dụ, Steareth-2 được điều chế bằng cách sử dụng trung bình 2 đơn vị ethylene oxide phản ứng với rượu stearyl. Đánh giá an toàn CIR: Steareth-2 không độc hại trong các nghiên cứu độc tính cấp tính qua đường miệng. Steareth-2 ở nồng độ lên tới 60% trong nước, gây kích ứng nhẹ nhất cho mắt và chỉ gây kích ứng nhẹ khi thử nghiệm trong các công thức mỹ phẩm ở nồng độ lên tới 60%. Các ete polyoxyetylen alkyl tương tự về mặt cấu trúc không gây đột biến cũng như không kích thích khối u. Steareth-2 trong nước không phải là chất gây kích ứng chính cũng như chất gây mẫn cảm cho da người.

Thông tin cơ bản về thành phần "Steareth-2" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Steareth-2"