Thành phần : Sodium Taurine Cocoyl Methyltaurate

Sodium Taurine Cocoyl Methyltaurate là muối hữu cơ với công dụng làm sạch, nhũ hóa, chất hoạt động bề mặt. Alkyl taurate amit và muối taurate có cấu trúc liên quan với nhau, sở hữu cùng một lõi taurate (2-aminoethane-1-sulfonate). Alkyl taurate amit có thể được sản xuất bằng phản ứng của taurine, N-metyltaurine hoặc muối taurat, với axit béo thích hợp. Hầu hết các amit alkyl taurate và muối taurate được tìm thấy ở dạng rắn. Hội đồng chuyên gia CIR kết luận rằng các thành phần Sodium Taurine Cocoyl Metyltaurat… là an toàn trong mỹ phẩm trong thực tế sử dụng hiện tại và khi công thức không gây kích ứng… EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Taurine Cocoyl Methyltaurate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Taurine Cocoyl Methyltaurate"