Thành phần : Sodium Olivamphoacetate

Sodium Olivamphoacetate là hợp chất hữu cơ lưỡng tính, có công dụng là làm sạch, tăng bọt, dưỡng tóc, chất hoạt động bề mặt. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Olivamphoacetate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Olivamphoacetate"