Thành phần : Sodium Methyl Oleoyl Taurate

Sodium Methyl Oleoyl Taurate là muối natri của amit axit béo dừa của N-metyltaurine. Một chất làm sạch dịu nhẹ, không chứa sulfat được sử dụng bên cạnh các chất làm sạch khác (còn gọi là chất đồng hoạt động bề mặt) chủ yếu như một chất tăng cường tạo bọt và tạo độ nhớt. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Methyl Oleoyl Taurate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Methyl Oleoyl Taurate"