Thành phần : Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate hay baking soda là muối vô cơ. Natri cacbonat là một loại bột kết tinh màu trắng xám. Natri Sesquicacbonat và Natri bicacbonat là chất rắn kết tinh màu trắng. Baking soda là tên gọi khác của Natri Bicacbonat. Natri Carbonate, Natri Sesquicarbonate và Natri Bicarbonate được sử dụng để kiểm soát sự cân bằng axit-bazơ của các sản phẩm mỹ phẩm. Trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, Natri bicacbonat cũng có thể được sử dụng làm chất mài mòn, chất khử mùi và chất chăm sóc răng miệng. Ngoài việc sử dụng chúng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, Natri Carbonate, Natri Sesquicarbonate và Natri Bicarbonate cũng được phép sử dụng trong thực phẩm. Natri bicacbonat cũng là một hoạt chất đã được phê duyệt trong các sản phẩm thuốc chống ung thư và bảo vệ da OTC. Việc sử dụng Natri Carbonate ở nồng độ cao trong mỹ phẩm chủ yếu chỉ giới hạn ở các sản phẩm được thiết kế để pha loãng trước khi sử dụng và trong các sản phẩm có độ pH được đệm gần như trung tính. Một đánh giá về dữ liệu tổng hợp từ các nghiên cứu về độ nhạy cảm chỉ ra rằng cả Natri Carbonate và Natri Sesquicarbonate đều không phải là chất gây mẫn cảm cho con người. Hội đồng chuyên gia CIR đã không xem xét thử nghiệm độc tính với ánh sáng khi được bảo hành. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Bicarbonate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Bicarbonate"