Thành phần : Sodium Acetate

Sodium Acetate là muối natri của axit axetic, nó phục vụ như một chất đệm trong mỹ phẩm với số lượng nhỏ. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Acetate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Sodium Acetate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Acetate"