Thành phần : Sea Salt Extract

Sea Salt Extract là chiết xuất muối biển. Thành phần này có khá nhiều công dụng, tùy thuộc vào sản phẩm nó xuất hiện. Điển hình như ở sản phẩm xà phòng sẽ có công dụng nhũ hóa, ổn định nhũ tương. Còn đối với muối biển trong tẩy tế bào chết thì sẽ giúp loại bỏ da chết trên da. Thành phần này chưa có đánh giá chính thứ tại EWG và CIR.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sea Salt Extract" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Sea Salt Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sea Salt Extract"