Thành phần : Rheum Palmatum Root Extract

Rheum Palmatum Root Extract là chiết xuất từ rễ của cây đại hoàng, Rheum palmatum l., họ đa giác. Đại hoàng chưởng diệp (danh pháp khoa học: Rheum palmatum) là một loài thực vật có hoa trong họ Rau răm. Công dụng của thành phần này là làm se da, dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Rheum Palmatum Root Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Rheum Palmatum Root Extract"