Thành phần : Raffinose

Raffinose là trisacarit (bao gồm ba monosacarit: glucose, fructose và galactose) – tương tự như các thành phần loại đường khác – hoạt động như một thành phần dưỡng ẩm, giữ nước trên da. Theo EWG thì thành phần này là thành phần an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và được xếp vào nhóm chất có khả năng kích ứng thấp nhất, không phải là chất gây độc hoặc chất gây ung thư.

Thông tin cơ bản về thành phần "Raffinose" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Raffinose" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Raffinose"