Thành phần : Quercus Mongolica Leaf Extract

Quercus Mongolica Leaf Extract là chiết xuất từ lá của quercus mongolica, fagaceae. Quercus mongolica là một loài thực vật có hoa trong họ Cử. Thành phần này có tác dụng dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Quercus Mongolica Leaf Extract" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Quercus Mongolica Leaf Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Quercus Mongolica Leaf Extract"