Thành phần : Pyridoxine HCl

Pyridoxine HCl là một hợp chất thơm thay thế. Pyridoxine là một dạng vitamin B6. Pyridoxine thường được bao gồm như một chất bổ sung dinh dưỡng ở dạng muối hydrochloride, Pyridoxine HCl. Trong cơ thể, Pyridoxine được chuyển đổi thành dạng hoạt động của vitamin B6, Pyridoxal 5-Phosphate. Pyridoxine HCl hoạt động như chất dưỡng tóc và chất dưỡng da, chống tĩnh điện. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đưa Pyridoxine HCl vào danh sách các chất thực phẩm trực tiếp được xác nhận là Thường được Công nhận là An toàn (GRAS). Pyridoxine HCl được phép sử dụng trong thực phẩm như một chất bổ sung dinh dưỡng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Pyridoxine HCl" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Pyridoxine HCl"