Thành phần : Pyridoxine HCI

Pyridoxine HCI là một hợp chất thơm thay thế. Công dụng của thành phần này là chất dưỡng tóc, chất dưỡng da, chống tĩnh điện. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Pyridoxine HCI" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Pyridoxine HCI" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Pyridoxine HCI"