Thành phần : PPG-15 Stearyl Ether

PPG-15 Stearyl Ether là một ete polypropylene glycol của stearyl alcohol. PPG-15 Stearyl Ether là chất lỏng nhờn, không màu hoặc vàng nhạt, hoạt động như chất bôi trơn trên bề mặt da, giúp da mềm mại và mịn màng. Polypropylene Glycol Stearyl Ethers được tạo ra từ phản ứng của propylene oxide với rượu stearyl. Stearyl alcohol có nguồn gốc từ mỡ và dầu động vật. Đánh giá An toàn CIR: Dữ liệu về PPG butyl ete liên quan đến hóa học đã được xem xét để hỗ trợ đánh giá độ an toàn của PPG-11 Stearyl Ether và PPG-15 Stearyl Ether. Lượng ete butyl PPG được hấp thụ từ đường tiêu hóa tỷ lệ nghịch với trọng lượng phân tử của các hợp chất; sự xâm nhập của da chậm đến mức không. PPG-15 Stearyl Ether không pha loãng thực tế không gây kích ứng mắt. PPG-15 Stearyl Ether hơi gây kích ứng da.

Thông tin cơ bản về thành phần "PPG-15 Stearyl Ether" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PPG-15 Stearyl Ether"