Thành phần : Potato Starch Modified

– Potato Starch Modified là một ete được hình thành từ phản ứng của axit haloethylaminodipropionic và tinh bột khoai tây trong đó mức độ thay thế trên một đơn vị glucose nhỏ hơn 0,1. – Công dụng chính của thành phần này trong mỹ phẩm là kiểm soát độ nhớt. – Hội đồng CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Potato Starch Modified" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Potato Starch Modified" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Potato Starch Modified"