Thành phần : Potassium Phosphate

Potassium Phosphate là một loại muối vô cơ, được sử dụng làm chất đệm và điều chỉnh pH trong mỹ phẩm. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng thành phần này thuộc nhóm 31 thành phần là an toàn trong thực hành sử dụng hiện tại.

Thông tin cơ bản về thành phần "Potassium Phosphate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Potassium Phosphate"