Thành phần : Potassium Laureth Phosphate

Potassium Laureth Phosphate là muối kali của hỗn hợp este photphat của rượu lauryl ethoxyl hóa với giá trị ethoxyl hóa trung bình từ 1 đến 3. Đây là chất hoạt động bề mặt thường xuất hiện khá nhiều trong các sản phẩm làm sạch như tẩy trang, sữa rửa mặt. EWG đánh giá sản phẩm này an toàn và lành tính với da, không phải là tác nhân gây ung thư hay ảnh hưởng tiêu cực đến sinh sản.

Thông tin cơ bản về thành phần "Potassium Laureth Phosphate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Potassium Laureth Phosphate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Potassium Laureth Phosphate"